Potrebujete pomoč?

+386 (0)1 5005 194

Brezplačna dostava nad 49,95 €

Dostava v 2-5 dneh

100% varen nakup

Možnost vračila

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE URBANSCAPE

 

 

 

1. člen (splošno)

 

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Urbanscape (v nadaljevanju: »SPP«) definirajo pravice in obveznosti med sklenitelji prodajne pogodbe, in sicer med družbo Furnitura d.o.o., Letališka 32 J,, 1000 Ljubljana, matična številka 3727556000, davčna številka SI71233741 (v nadaljevanju: »ponudnik«) in kupcem, tj. fizično ali pravno osebo, ki v spletni trgovini ponudnika oz. spletnem mestu Urbanscape kupi izdelke iz ponudbe ponudnika. Sedež ponudnika je Ljubljana.

 

SPP so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo, ki velja na teritoriju Republike Slovenije, zlasti z Obligacijskim zakonikom (v nadaljevanju: »OZ«), Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: »ZVPot«), Zakonom o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: »ZEKom-1«) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: »ZVOP-1«).

 

Spletna trgovina Urbanscape (v nadaljevanju: »STU«) je spletna trgovina, ki jo vodi in upravlja ponudnik.

 

SPP urejajo delovanje ponudnika na STU, pravice kupca ter odnos med ponudnikom in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo izdelkov, ki so na voljo na STU.

 

V primeru, da kupec ali katerakoli druga oseba, ki želi sodelovati s ponudnikom, potrebuje dodatne splošne informacije o izdelkih, ki se ponujajo na STU, uporabi spletne strani, statusu spletnih naročil, spletni dostavi ali vračilu blaga, lahko kontaktira ponudnika na telefonski številki 040 541 848, vsak dan od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00 uro ali na elektronskem naslovu: [email protected].    

 

 

2. člen (veljavnost splošnih pogojev poslovanja)

 

Kupca zavezujejo SPP, ki so veljavni v trenutku nakupa, tj. oddaje spletnega naročila. Za posamezno naročilo veljajo tisti SPP, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila in kupcu posredovani na trajnem nosilcu, skladno z določbami ZVPot. Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na veljavne SPP in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

 

Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli SPP dopolniti z novimi določili, zato se je kupec dolžan ob vsakem posameznem nakupu vsakokrat seznaniti s takrat veljavnimi SPP. Vsaka dopolnitev SPP je označena s časom veljavnosti.

 

S potrditvijo naročila kupec samodejno sprejme SPP. Ti SPP izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitnega pisnega dogovora, ki ga medsebojno skleneta ponudnik in kupec.

 

Uporabnik je oseba, ki ponudniku poda izrecno soglasje iz 5. odst. 14. člena SPP.    

 

 

3. člen (informacije v skladu z ZVPot)

 

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 1. glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam (navedeno na STU za posamezno blago ali storitev);
 2. firmo, sedež ponudnika in telefonsko številko ponudnika (1. člen SPP);
 3. končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej (navedeno na STU za posamezno blago ali storitev);
 4. informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati (navedeno na STU za posamezno blago ali storitev in v 7. členu SPP);
 5. plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno (navedeno na STU za posamezno blago ali storitev in v 6. členu SPP);
 6. informacije o pritožbenem postopku pri podjetju (11. člen SPP);
 7. seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake (10. člen SPP);
 8. možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno;
 9. trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem;
 10.  

Vse zgoraj navedene informacije ponudnik nudi kupcem tudi na kontaktnih podatkih navedenih v 1. členu SPP. V primeru, da kupec želi še kakršnekoli druge dodatne informacije v zvezi z nakupom, blagom, storitvami ipd. lahko kontaktira ponudnika na kontaktne podatke iz 1. člena SPP.    

 

 

4. člen (asortiman in cene)

 

Kupec lahko izbira in naroča izdelke zgolj iz seznama izdelkov na spletnih straneh STU. Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog. Cene so predstavljene v STU in veljajo zgolj in edino za ponudbo dano preko STU (v nadaljevanju: »spletna cena«).

 

Spletna cena je cena, ki velja na spletu. Spletne cene na STU se lahko razlikujejo od cen v maloprodajni mreži drugih ponudnikov.  

 

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca oziroma so veljavne cene tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Cene, prikazane v STU, se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

 

Vse cene so v evrih in vsebujejo DDV.

 

Stroški dostave niso vključeni v ceno izdelkov, razen če ni s SPP določeno drugače.    

 

 

5. člen (vpis in obvezujoča oddaja naročila)

 

Z enkratnim vpisom v STU kupec pridobi pravico do »oddaje naročila« v STU na način, kot je določeno v naslednjih odstavkih tega člena.

 

Kupec odda naročilo s klikom na gumb »naročilo z obveznostjo plačila«. S klikom na predmetni gumb kupec izrecno izjavlja, da želi skleniti kupoprodajno pogodbo s ponudnikom in da se obvezuje plačati kupnino ponudniku. Nadalje kupec s klikom na predmetni gumb kupec izjavlja tudi:

• da je v skladu z zakonom starejši od 18 let
• da mu ni odvzeta opravilna sposobnost.

 

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec potrdi naročilo s klikom na gumb »naročilo z obveznostjo plačila« (kupec prejme potrditveno elektronsko sporočilo).

 

Po oddaji naročila v STU in sklenitvi kupoprodajne pogodbe kupec prejme potrditveno elektronsko sporočilo z zadevo »pregled naročila« po elektronski pošti na naslov, ki ga je podal ob oddaji svojega naročila, z vsebino, da je naročilo sprejeto. V e-sporočilu bo poleg tega v obliki priponke pripet tudi PDF dokument z vsemi podatki o oddanem naročilu in veljavnimi SPP. Kupec lahko tako tudi po oddaji naročila naročilo pregleda, preveri, če je podal pravilne podatke (kontaktni podatki, plačilo, dostava …) in po potrebi preko e-maila ali telefona sporoči morebitne popravke (glej 8. člen SPP). Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko.  

 

 

6. člen (plačilo)

 

  V STU so na voljo naslednja plačila:

 • Plačilo po povzetju: v plačilnih možnostih kupec izbere opcijo Plačilo po povzetju. V primeru, da kupca v času dostave ni na naslovu, kamor je naročil izdelke iz STU, lahko naročene izdelke plača ob prevzemu v poslovni enoti Pošte Slovenije. V primeru izbire plačila po povzetju kupec Pošti Slovenije plača še strošek vplačnine, ki za vrednost nakupa do 98 € znaša 1.05 €, za vrednost nakupa nad 98 € do 501 € znaša 1.07 % od vrednosti nakupa, za vrednosti nakupa nad 501 € pa se vplačnina obračuna po enotnem znesku 5.36 €.
 • Plačilo s kreditno ali debetno kartico; Urbanscape spletna trgovina omogoča plačila z naslednjimi plačilnimi karticami: MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Activa

 

Zaradi zagotavljanja najvišje stopnje plačilne varnosti se nadzira pristnost opravljenih transakcij. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe plačilne kartice, bo to ponudnik shranil v svojem sistemu. V primeru suma zlorabe je vsaka takšna transakcija brez predhodnega obvestila predana pristojnim organom. V primeru izbire plačila s plačilnimi karticami velja, da mora biti plačnik ista oseba, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice.

 

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila.

 

Spletni obrazec naročila, ki ga izpolni kupec ob naročilu, ne velja kot račun. Ne glede na vrsto nakupa ali način plačila, bo račun za nakupljeno blago dostavljen z nakupljenim blagom.

 

Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa in sicer za čas/rok potreben za hrambo tovrstnih listin skladno s pozitivno zakonodajo in računovodskimi standardi.    

 

 

7. člen (dostava)

 

Strošek dostave znaša 3,59 EUR, v primeru naročil nad 50 EUR pa strošek dostave krije STU

 

Kupec lahko pričakuje naročeno blago v dveh do treh delovnih dneh po oddaji spletnega naročila. Rok iz prejšnje povedi se lahko podaljša zaradi ravnanj dostavne službe, na katere ponudnik nima vpliva.

 

Vse pošiljke bodo odpremljene isti ali naslednji dan od prejema naročila.

 

V primeru, da kupec blaga ne prevzame skladno s SPP in pogoji pošte oziroma dostavne službe in je potrebna ponovna dostava za katero je odgovoren kupec, se kupcu zaračunajo dodatni stroški ponovne dostave. V kolikor je kupec ob nakupu pridobil pravico do brezplačne dostava (1. odst. 7. člena SPP), le-ta ne velja ob ponovni dostavi, v kolikor je za neuspešno dostavo odgovoren kupec.    

 

 

8. člen (preklic naročila zaradi napake kupca)

 

V primeru, da je kupec ob naročanju v STU naredil napako ali si premislil glede oddaje naročila, lahko, še preden mu je naročeno blago izročeno, najkasneje pa do 14. ure istega dne, ko je bilo oddano naročilo, ponudnika obvesti na:

• telefonsko številko: 01 5005 194.
• elektronski naslov:
[email protected], kjer v naslov sporočila (subject) kupec napiše Preklic naročila, v besedilu pa navede številko naročila, ime in priimek kupca ter naslov, kamor je želel dostavo naročenega blaga.

   

 

9. člen (odstop od kupoprodajne pogodbe)

 

Od pogodbe lahko kupec odstopi v roku 14 dni po prejetju naročenega blaga, ne da bi mu bilo pri tem treba navesti razlog za svojo odločitev.

 

Če je kupec blago že prejel in želi odstopiti od pogodbe, mora prejeto blago nemudoma ali najkasneje v 14 dneh na lastne stroške poslati na naslov ponudnika, Furnitura d.o.o., Letališka 32 J,, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je blago pravočasno vrnjeno, če je poslano pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

 

Ponudnik lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

 

Zaradi lažje obdelave kupčevega odstopa od kupoprodajne pogodbe, ponudnik predlaga kupcu, da vrnjenemu blagu predloži tudi obvestilo o odstopu, ki ga kupec poda na obrazcu, ki se nahaja tu.

 

Kupec artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

 

V primeru odstopa od pogodbe bo ponudnik nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe (oziroma po prejemu vseh potrebnih podatkov kupca, ki so potrebni za identifikacijo kupca: ime in priimek, št. naročila) in vrnjenega blaga, vrnil vsa prejeta plačila, ki se nanašajo na kupoprodajno pogodbo od katere kupec odstopa. Plačila bo ponudnik kupcu vrnil z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je kupec uporabil ob nakupu vrnjenega blaga, razen če kupec izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in če zaradi tega kupec ne nosi nobenih stroškov.

 

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se kupcu ne vrnejo. Na osebni račun kupca se vrne le vplačani znesek, koriščeni bonus pa se lahko ponovno koristi pri naslednjem spletnem naročilu.

 

Ponudnik si pridružuje pravico do zavrnitve blaga kupcu, ki zlorablja pravico do odstopa od pogodbe skladno s 43.člen ZVPot.

 

Kupec, ki ni potrošnik v skladu z ZVPot, svoje pravice do odstopa od pogodbe uveljavlja z veljavno zakonodajo.    

 

 

10. člen (stvarna napaka)

 

  Napaka je stvarna:

• če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet
• če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
• če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
• če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Za spletne nakupe lahko kupec, ki je potrošnik v skladu z določbami ZVPot, uveljavlja reklamacijo iz naslova stvarne napake, v roku dveh let od kar je bila stvar izročena, kar izkazuje z originalnim računom in potrdilom o dostavi blaga.   Kupec lahko uveljavlja svoje pravice na sledeč način:

• če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
• kupec mora v reklamacijskem obrazcu o napaki, ki ga najde tu
, natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda.
• obvestilo o napaki lahko kupec ponudniku sporoči osebno, o čemer mu ponudnik mora izdati potrdilo.

 

Ponudnik, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

• odpravi napako na blagu ali
• vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
• blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
• vrne plačani znesek.

 

Če napaka ni sporna, ponudnik čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni, ugodi kupčevi zahtevi.
Ponudnik pisno odgovori kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna.
 Če ponudnik uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.

 

Reklamacija je veljavna ob predložitvi originalnega računa, potrdila Pošte Slovenije o dostavi ter izpolnjenem reklamacijskem obrazcu, ki ga kupec lahko najde tu.

 

Kupec je v primeru odobrene reklamacije za stvarno napako upravičen tudi do povračila morebitnega stroška dostave, ki ga je imel v primeru spletnega nakupa.

 

Kupec, ki ni potrošnik v skladu z ZVPot, svoje pravice do jamčevalnih zahtevkov uveljavlja z veljavno zakonodajo.  

 

 

11. člen (pritožbe in spori)

 

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova [email protected] ali pisno na naslov ponudnika na naslove, razvidne na spletnih straneh ponudnika. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

 

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da kupec kot potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo, če pa to ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Kranju.    

 

 

12. člen (varnost nakupa)

 

STU zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo z 256 bitnim ključem, še preden zapustijo vaš brskalnik, in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje prestreganje osebnih in transakcijskih podatkov, poslanih v spletno trgovino.    

 

 

13. člen (uporaba piškotkov)

 

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki spletnih strani dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki jih uporabniki spletnih strani uporabljajo pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik spletne strani – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

 

Čemu piškoti služijo?

• za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani se obiskovalcem prilagodi prikaz vsebine glede na pretekle obiske
• za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave
• na delih spletnih mest, kjer je potrebna prijava, uporabnika spletne strani ohranimo prijavljenega
• za prepoznavanje naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine uporabnikovi napravi
• za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani
• za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja ...)

 

Na STU je v uporabi več piškotkov:

Nujno potrebni piškoti:
So ključni in brez njih stran ne bo delovala, kot bi morala. Nastavijo se, ko uporabnik spletne strani odda obrazec, se prijavi ali opravi kakršno koli interakcijo s spletno stranjo (dodajanje v košarico, nakup, registracija). Za te piškotke ni treba dobiti uporabnikove privolitve in jih ni mogoče izklopiti.
- Seznam pripravi tisti, ki dela implementacijo spletne trgovine


Funkcionalni piškoti:
Z njimi analiziramo promet na strani, da lahko izboljšamo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani se uporabnik spletne strani strinja z namestitvijo na njegov računalnik, naloženi so takoj ob obisku spletne strani. Če se z uporabnik spletne strani z uporabo piškotov ne strinja, jih lahko na dnu strani izklopi.
- Google Analitika


Performančni piškoti:
Piškoti naših partnerjev, ki se naložijo ob nadaljevanju uporabe spletnega mesta in skrbijo za izboljšanje uporabniške izkušnje uporabnikov spletne strani in zagotavljanje vsebine, ki obiskovalce našega spletnega mesta zanima. Če se z uporabo teh piškotov uporabnik spletne strani ne strinja, jih lahko na dnu strani izklopi.
- DoubleClick
- Facebok (social networks)

   

 

14. člen (varstvo osebnih podatkov)

 

Ponudnik se obvezuje, da bo vse osebne podatke in zasebne podatke kupca ter podatke o nakupnih navadah posameznega kupca uporabljal in hranil v skladu z določili ZVOP-1.

 

Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Ponudnik teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz ZVOP-1. Pogodbeni obdelovalec skladno s SPP ni tretja oseba.

 

Z izjemo obvestil, ki so povezana z naročilom, ponudnik ne kontaktira svojih kupcev, razen v primeru izrecnega strinjanja s strani kupca (5. odst. 14. člena SPP).

 

Na podlagi zahteve kupca, ga ponudnik nemudoma obvesti - pisno in v skladu z veljavnimi predpisi - kateri osebni podatki so bili zbrani med kupčevim obiskom spletne strani www.grow-at-home.com.

 

Z izrecnim soglasjem k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnih igrah, naročilu na e-novice ali opravljanju spletnih nakupov, uporabnik dovoljuje ponudniku in njegovemu pogodbenemu obdelovalcu obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z ZVOP-1. S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje ponudniku in njegovemu pogodbenem obdelovalcu, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene neposrednega trženja, zlasti a ne izključno za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva ponudnika ter povezanih poslovnih subjektov.

 

Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam oz. bodo razkriti zgolj ob izpolnjenih pogojih iz ZVOP-1. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

 

Navedene podatke lahko ponudnik in njegov pogodbeni obdelovalec obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, tj. 10 let za kupce STU, 3 mesece za udeležence nagradnih iger, 10 let za zmagovalce nagradnih iger ter do odjave uporabnika na e-novice ali na prejemanje obvestil preko klasične pošte, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.    

 

 

15. člen (odjava od e-novic)

 

  Uporabnik, ki se želi odjaviti od prejemanja e-novic, lahko to stori tako, da:

• v nogi prejetega elektronskega sporočila klikne na besedo »Odjava« in sledi navodilom za elektronsko odjavo,
• na naslov
[email protected] pošlje zahtevek, ki v naslovu sporočila (subject) vsebuje besedilo »Odjava od e-novic«. Zahtevek za odjavo od e-novic mora biti poslan z elektronskega naslova, s katerim je bila opravljena prijava. O uspešni ukinitvi je uporabnik obveščen preko elektronske pošte.

   

 

16. člen (ugodnosti pri nakupu)

 

Koda za popust prinaša različne oz. s kodo določene ugodnosti pri nakupu prek STU in je časovno in/ali izdelčno omejena. Aktivno kodo za popust lahko uporabnik najde na naslovni strani oglasnega sporočila, na strani posamezne kategorije, znotraj e-pošte ali v drugih medijih.

 

Uporaba kode za popust:

• Kupec izbere artikle, ki jih želi kupiti in jih doda v košarico. Ob končanju dodajanja artiklov v košarico (in določitvijo njihove količine), nadaljuje s klikom na gumb Na blagajno. Kupec izbere način dostave, navede naslov za dostavo in izbere način plačila.
• V istem koraku v polje darilni bon, promocijska koda, koda za popust, vpiše kodo za popust in vnos potrdi s klikom na gumb Uporabi kodo. Ob vsakem nakupu je mogoče uporabiti le eno promocijsko kodo saj se popusti in kode med seboj ne seštevajo.
• Promocijsko kodo je mogoče uporabiti le na izdelke, ki niso v akciji.
• Ko kupec vpiše kodo za popust, se vrednost popusta avtomatsko odšteje od cene naročila v zadnjem koraku – Povzetek naročil. Ostane znesek, ki ga je potrebno poravnati.
• Koda za popust je enkratna koda, kar pomeni, da se jo lahko uporabi le enkrat. Vrednost kode za popust ne sme presegati vrednosti naročenih artiklov.

 

 

 

Copyrights 2021 Furnitura